Chip tuning

Postanowiliśmy wyodrębnić ten dział ze względu na nowe możliwości, które wdrażamy w naszej firmie. Związane są one z pozyskaniem nowych rozwiązań jakie  mamy w zakresie chip tuningu. Chodzi zwłaszcza o jego najbardziej skuteczną formę , dzięki któremu mamy możliwość dokonywania bezpośrednich zmian na ECU w sposób całkowicie kontrolowany -na naszej hamowni. Daje to gwarancję na absolutną maksymalizację w realizacji projektów tuningowych. W miarę możliwości będziemy w zakresie tej zakładki publikować poniżej artykuły dotyczące tej właśnie tematyki.

Najpierw jednak postaramy się wyodrębnić parę informacji, które mamy nadzieję, przyczynią się do lepszego zrozumienia tego czym się zajmujemy w chip tuningu. Intencją naszą jest aby użytkownik motocykla decydujący się na modyfikacje dobrze zdawał sobie sprawę z oferowanej mu oferty rynku polskiego czy europejskiego. Uważamy bowiem, że sporo tu niedomówień czy wręcz kłamstw.

1. Chip tuning - zmiany przeprowadzane bezpośrednio na sterowniku oryginalnym motocykla (ECU). Dokonywać je można, korzystając z przeróżnych interfejsów. Z punktu widzenia użytkownika motocykla istotne jest czy zostały osiągnięte faktyczne zmiany, prowadzące do osiągnięcia oczekiwanych parametrów? 

W jaki sposób możemy się obiektywnie przekonać o skuteczności dokonanych zmian?

Po pierwsze można zobaczyć jaka jest opinio communis czyli co powszechnie mówi się na dany temat. Fora motocyklowe pełne są tutaj tego rodzaju wypowiedzi. My uważamy, że jest to bardzo mało miarodajny sposób ustalania prawdy. Niestety spotkaliśmy się niejednokrotnie na forach wypowiedzi osób reprezentujących firmy motocyklowe o profilu tuningowym, których wypowiedzi świadczą o bardzo niewielkiej kompetencji w zakresie wiedzy, którą chcą sprzedać. 

Po drugie można odwołać się do swojego własnego poczucia jazdy przed i po zmianach. Jest to częsty sposób weryfikacji zmian choć równie prawdopodobny jak pierwszy. Co więcej często występuje tu efekt placebo. Częstym przykładem - uważamy - jest tu sytuacja związana ze słynnym zdjęciem TRE. Pomiary na hamowni wykazują różnicę akcydentalną w mocy i momencie po ściągnięciu TRE i naszym zdaniem niemożliwą do odczucia, chociaż wielu motonitów twierdzi, że kierę im aż wyrywa po ściągnięciu TRE ( niezależnie od sposobu w jaki był wykonywany ).

Po trzecie można zmierzyć moc, moment motocykla na hamowni przed i po zmianach. Ten ostatni sposób uważamy za jedyny wiarygodny. Wymaga on poniesienia czasem dodatkowych kosztów przez motocyklistę ale uważamy, że jest to cena, którą warto ponieść aby zobaczyć jaka jest prawda.

2. Chip tuning: gotowiec czy indywidualne strojenie oraz w jaki sposób stroić?

W naszej praktyce tuningowej uwzględniamy w zasadzie wszystkie możliwe sposoby chip tuningu.

Często wykonujemy usługę tuningową typu "na stole", gdy sam sterownik jest nam dostarczany. Trudno poważnie mówić o indywidualizacji w takiej sytuacji. Ogromnym plusem w takich sytuacjach jest to, że wykonujemy je zgodnie z procedurami ustalonymi przez naszego partnera ECUnleashed USA co jest gwarantem bezpieczeństwa wykonywanej usługi. Nie okłamujemy w takich wypadkach klientów, że robimy dla nich indywidualne mapy. Drugim plusem jest oczywiście najdłuższa lista aplikacyjna pojazdów, w których możemy przeprowadzać chip tuning. 

Nierzadko mamy do czynienia z sytuacją gdy motocykl trafia do nas i mamy możliwość przeprowadzenia testów na hamowni, które pozwalają na następne poprawki wgrywanych gotowców naszego partnera tuningowego. Uważamy, że i tutaj można co najwyżej mówić o pewnych elementach indywidualizacji. Z tą też sytuacją mamy do czynienia zazwyczaj w innych firmach, pod warunkiem posiadania hamowni oczywiście. Znane są przypadki dokonywanych zmian tuningowych w firmach, gdzie weryfikacja polega na wydaniu komendy: "Jedź na drogę i zobacz jak idzie teraz." Odwoływanie się do poczucia uważamy za mocno nieprofesjonalne podejście a ponadto niebezpieczne dla użytkownika motocykla.

 cdn.